អង្ករផ្ការំដួល

“អង្ករផ្ការំដួល” ជាពូជអង្ករដែលដាំបាយទន់ល្មើយ ហើយមានរសជាតិឈ្ងុយ ក្លិនក្រអូបប្រហើរ ឯរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ពិសាដូចគ្នានឹងអង្ករផ្កាម្លិះដែរ។